Harstveitbekken kraftverk

Harstveitbekken kraftverk ligger i Åmli, Agder fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

13,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s
Vinter: 60 l/s

Inntakskote

455 m

Kraftstasjonkote

215,0 m

Fallhøyde

240 m

Produksjon

7,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 469 husstander.