Heggtveit kraftverk

Heggtveit kraftverk ligger i Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

8,3 km²

Minstevannsføring

Sommer: 5 l/s
Vinter: 5 l/s

Inntakskote

720 m

Kraftstasjonkote

350,0 m

Fallhøyde

370 m

Produksjon

4,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 281 husstander.