Heimseta kraftverk

Heimsetelva ligger i Heimsetelvavassdraget i Gloppen kommune, Vestland fylke og renner ut Storfjorden.

Teknisk data

Nedbørsfelt

22,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 220 l/s
Vinter: 0 l/s

Inntakskote

183 m

Kraftstasjonkote

133,0 m

Fallhøyde

50 m

Produksjon

4,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 294 husstander.