Helgåa kraftverk

Helgåa kraftverk ligger i Vannylven kommune i Møre og Romsdal fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

2,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

604 m

Kraftstasjonkote

228,0 m

Fallhøyde

376 m

Produksjon

5,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 363 husstander.