Hjorteland kraftverk

Hjorteland kraftverk ligger plassert i Suldal kommune i Rogaland fylke. Kraftverket ble idriftsatt i 2009, og produserer kraft fra tre forskjellige elver - Hjortelandsåna, Fantåno og Fjellbergsåna. Fallhøyden ved Hjortelandsåna og Fjellbergsåna/Fantanå er på henholdsvis 125m og 210m.

Teknisk data

Nedbørsfelt

7,6 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

5,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 331 husstander.