Holen kraftverk

Holen kraftverk ligger i Luster kommune, Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

28,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 540 l/s
Vinter: 80 l/s

Inntakskote

409 m

Kraftstasjonkote

171,0 m

Fallhøyde

238 m

Produksjon

21,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1350 husstander.