Hølera kraftverk

Hølera er en sideelv til Begna i Sør-Aurdal kommune. Vassdraget har sitt utspring fra fjellområdene mellom Valdres og Hallingdal.

I den nedre delen av elva har grunneieren i flere hundre år utnyttet fallet. Her har vært sagbruk og høvelmaskiner, møller og frørenseri som alle ble drevet av kreftene i vannfallet. Her var også en av de tidligste kraftverkene i Valdres. Allerede i 1909 bygde garden Olmhus et lite likestrømsverk her. Dette ble senere erstattet av et større kraftverk i 1917 og de to andre falleierene Nordre og Søndre Fønhus ble med på utbyggingen. Dette var et vekselstrømsverk som produserte 30 kW. Dette var nok strøm til nesten hele bygda i begynnelsen. Verket gikk til i 1976. Da var turbinen helt utslitt og falleierene fant det ikke lønnsomt å investere i ny turbin. Verket produserte heller ikke nok strøm til behovet på de tre eiendommene.

Tidlig på 1980 tallet begynte falleierene å sysle med planer om å bygge et nytt kraftverk.

Flere alternativer ble undersøkt og senere forkastet. I 2005 skjøt interessen igjen fart. Falleierene utviklet et nytt alternativt prosjekt. Til tross for at Hølera er fredet fikk vi vedtak fra NVE om konsesjonsfrihet og klarsignal for utbygging i 2008.Argumentasjonen for fritaket var at det sto et kraftverk der fra før.

I 2012 inngikk falleierene avtale med Norsk Grønnkraft og etablerte Hølera Kraft as. Da kom garden Gladhaug og Sør-Aurdal kommune også inn med sine fall. Anlegget sto ferdig i 2013, og ble senere kjøpt opp av Småkraft.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 274 l/s

Inntakskote

247 m

Kraftstasjonkote

203,0 m

Fallhøyde

43 m

Produksjon

4,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 300 husstander.