Holmen kraftverk

Anlegget er lokalisert til Jordalsgjelet i Voss og Aurland kommuner i henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane fylke. Kraftverket vil utnytte et bruttofall på 280 meter i Jordalselvi. Kraftverket har en installert effekt på 25 MW for fordelt på 1 stk Francisturbin (15 MW) og en 1 stk Peltonturbin (10 MW). Total slukeevne er 10,6 m³/s. Totalt estimert gjennomsnittlig årsproduksjon er 80 GWh.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s

Inntakskote

459 m

Kraftstasjonkote

179,0 m

Fallhøyde

280 m

Produksjon

80,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 5000 husstander.