Holsen kraftverk

Holsen kraftverk ligger i Førde kommune, Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

14,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 250 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

588 m

Kraftstasjonkote

150,0 m

Fallhøyde

438 m

Produksjon

27,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1688 husstander.