Hovland kraftverk

Hovland kraftverk ligger ved Eikefjorden i Kinn kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

4,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

443 m

Kraftstasjonkote

14,0 m

Fallhøyde

429 m

Produksjon

8,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 531 husstander.