Hugla kraftverk

Hugla kraftverk er et vannkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som har beliggenhet i Vik kommune i Vestland.

Prosjektet

Hugla kraftverk er et vannkraftverk i Huglaelva i Ovrisdalen som har beliggenhet i Vik kommune i Vestland. Kraftverket er et reint elvekraftverk uten regulering og var det første kraftverk Bystøl AS projekterte, med veldig godt resultat.

Teknisk informasjon

Kraftverket utnytter et fall på ca. 142 meter og har en 1,5 MW Francis turbin som gir en årlig produksjon på ca. 5,5 GWh fornybar energi.
Den tekniske installasjonen har høy kvalitet og er enkel å betjene.
Kraftverket ligger i et område med relativt høy vinterproduksjon.
Det er veiforbindelse både til kraftverk og inntak.

Teknisk data

Nedbørsfelt

12,0 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

5,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 344 husstander.