Imsland kraftverk

Imsland kraftverk ligger i Vindafjord kommune som er en del av i Rogaland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

15,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 938 husstander.