Joka kraftverk

Joka kraftverk ligger i Vik kommune, Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

163 m

Kraftstasjonkote

97,0 m

Fallhøyde

66 m

Produksjon

7,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 469 husstander.