Jordal Sunndal kraftverk

Kraftverket ligger i Jordalsgrend i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Kraftverket ble bygget av Norsk Grønnkraft AS i 2005 og eies og drives av Småkraft idag.

Jordal kraftverk ligger nedstrøms Ryssdal kraftverk og nyttegjør seg blant annet av vann som slippes herfra. Dette gjøres ved at det er laget en dam rett etter Ryssdal kraftverk. Som man kan se på bildet til høyre så er det i forbindelse med dammen også laget en bilbro over elva. Kraftverkene er tegnet av Arkitekt Georg Øye arkitektkontor as har en teknisk og arkitektonisk løsning tilpasset omgivelsene, og har fått mye positiv omtale.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

300 m

Kraftstasjonkote

105,0 m

Fallhøyde

195 m

Produksjon

21,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1338 husstander.