Jordalen II kraftverk

Jordalen II kraftverk er et vannkraftverk der ligger i Voss kommune Vestland fylke. Slukeevne 10.3 m3/s. Turbintype Francis, antall turbiner 2.

Teknisk data

Nedbørsfelt

86,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 3 l/s
Vinter: 260 l/s

Inntakskote

508 m

Kraftstasjonkote

422,0 m

Fallhøyde

86 m

Produksjon