Under utbygging

Jørnevikelvi kraftverk

Jørnevikelvi kraftverk ligger i Voss kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

3,1 km²

Minstevannsføring

Sommer: 20 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

410 m

Kraftstasjonkote

40,0 m

Fallhøyde

370 m

Produksjon

4,9 GWh
Dette tilsvarer strøm til 306 husstander.