Kaldåga kraftverk

Kaldåga kraftverk ligger i Narvik kommune, Nordland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,5 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 25 l/s

Inntakskote

309 m

Kraftstasjonkote

14,0 m

Fallhøyde

294 m

Produksjon

5,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 344 husstander.