Kanndalen kraftverk

Kanndalen kraftverk ligger i Eresfjorden i Nesset kommune. Anlegget er utviklet parallelt med Dokkelva, fra konsesjonssøknad via prosjektering og bygging fram til ferdige kraftverk.

Historien

Med nye kraftverk i drift, bekrefter folk i Eresfjorden nok engang sin vilje til verdiskapning. Gårdene i Eresfjorden har historisk vist en egen evne til å skape industri og inntektskilder utover det tradisjonelle landbruket. Dagens kraftverk er faktisk 2. generasjon i elva. Alt i 1924 bygde Torvald L. Jørstad kraftverk i området. Inntaket lå i Dokkelva. Vannvegen bestod av en 250 meter hjemmelaget trebale med en diameter på 60 cm. Turbinen ble, i likhet med mange andre anlegg på den tiden, levert av Kværner Brug. Den hadde en ytelse på 50 hk. Generatoren ble levert av NEBB og var på 36 kW. Anlegget leverte strøm til flere abonnenter i Eresfjorden, bla. Lervold konfeksjon. Kraftverket var i drift frem til årsskiftet 53/ 54. Fra da av overtok «Aura-straumen».

Fokuset rundt helse, miljø og sikkerhet var svakere den gang. Det ble på et tidspunkt satt opp skilt ved inntaket med følgende ordlyd:
«Rør ikke damen eller noe som hører damen til».

Laksefiske har alltid vært sentralt i Eresfjorden. Etter Aurautbyggingen etablerte Statkraft settefiskanlegg som sørger for god tilgang til lakseyngel. «Lakseturisme» er fortsatt svært populært, og det er gjerne oppbestilt flere år i forveien.
Etter 58 år uten kraftverk i elva, er det igjen tid for strømproduksjon i Kanndalen. God planlegging og godt samarbeid med partene som har deltatt i utbyggingen har gitt et kraftverk som grunneiere, bygdefolk forøvrig og Småkraft er stolte av.

Prosjektet

Kraftverket er lokalisert i Eresfjorden, Kanndalen kraftverk er øverst med kraftstasjon plassert ved inntaket til Dokkelva. Prosjektet ble startet opp mars 2010. I forbindelse med utbyggingen ble det etablert en midlertidig vannforsyning til Eresfjorden.

Teknisk data

Nedbørsfelt

23,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 180 l/s

Inntakskote

418 m

Kraftstasjonkote

159,0 m

Fallhøyde

259 m

Produksjon

20,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1281 husstander.