Kinnforsen kraftverk

Kinnforsen kraftverk ligger i Vefsn kommune, Nordland fylke, og renner ut i Kvassteinåga før det ender i Elsfjorden.

Kraftstasjonen til Kinnforsen er plassert 300 meter oppstrøms inntaket til Kvassteinåga kraftverk. Kraftverket utnytter et fall på 163 meter med inntak på kote 329 og kraftstasjon plassert på kote 166. Vannveien består av en 1450 meter lang nedgravd rørgate med rørdiameter 1,0 m. Øijord & Aanes har vært hoved entreprenør i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.

Fagbygg har vært underleverandør på byggsiden og stått for bygningsmessige arbeider på kraftstasjon og inntak. El-Mek er levert av Spetals Verk og Brødrene Dahl har levert vannveisutstyret.

Teknisk data

Nedbørsfelt

17,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 35 l/s

Inntakskote

328 m

Kraftstasjonkote

170,0 m

Fallhøyde

158 m

Produksjon

8,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 544 husstander.