Kistafossen kraftverk

Kistafossen kraftverk er etablert i Østerdalselva, Rødøy kommune i Nordland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

10,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 220 l/s

Inntakskote

72 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

69 m

Produksjon

5,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 313 husstander.