Knutfoss kraftverk

Knutfoss kraftverk ligger i Elstadelva i Grong kommune i Nord-Trøndelag fylke. Elstadelva renner ut i Namsen ca. 10 kilometer nord for Grong sentrum.

Kraftverket utnytter 60 meter fall i Elstadelva. Dette fallet har vært nyttet i flere omganger. I 1909 ble det bygd et krafterk på samme sted som det andre privateide kraftverk her til lands. Krafterket ga strøm til bygda helt fram til Nedre Fiskumfoss kraftverk ble satt i drift i 1946. Da ble kraftverket i Knutfossen revet og maskinene solgt. Dagens kraftverk fikk konsesjon 2007 og stod klart for regulær drift fra 2010. Kraftverket ble bygget i privat regi, men senere overtatt av Småkraft. Les mer om denne delen av prosjektets historie, slik den omtales i fagbladet Energiteknikk.

Det er installert 2 Francis-turbiner, med maks effekt generator på 4871 kW. Vannveien er 1361 meter, og rørene har en diameter på 2000 mm.

Teknisk data

Nedbørsfelt

113,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 400 l/s
Vinter: 400 l/s

Inntakskote

91 m

Kraftstasjonkote

29,0 m

Fallhøyde

62 m

Produksjon

16,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1031 husstander.