Kråkenes kraftverk

Kråkenes Kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 64 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

6,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 419 husstander.