Kvamselva kraftverk

Kvamselva kraftverk ligger i Sunnfjord kommune, Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 86 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

265 m

Kraftstasjonkote

21,0 m

Fallhøyde

244 m

Produksjon

8,8 GWh
Dette tilsvarer strøm til 550 husstander.