Kvassteinåga kraftverk

Kvassteinåga ligger innerst i Elsfjorden, en trang fjordarm av Ranafjorden, i Vesfn kommune. Prosjektet fikk konsesjon av NVE i våren 2006. I 2010 ble det også gitt konsesjon til Kinnforsen kraftverk i samme vassdrag.

Kvassteinåga kraftverk ligger i etterkant av Kinnforsen kraftverk, noe som gjør at vi kan nyttegjøre oss av vannet to ganger. Turbinrøret fra dammen og ned til kraftstasjonen er nedgravd og er ikke synlig i et område som er preget av granskog og landbruksområder. Spesielt for dette prosjektet er at turbinrøret krysser under Nordlandsbanen, noe som ga helt spesielle utfordringer.

Selve kraftstasjonsbygningen ligger helt nede ved Elsfjorden.

Kvassteinåga kraftverk mottok det aller første elsertifikatet i den Svensk-Norske elsertifikatordningen.

Teknisk data

Nedbørsfelt

29,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 250 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

160 m

Kraftstasjonkote

4,0 m

Fallhøyde

156 m

Produksjon

15,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 938 husstander.