Kvemma kraftverk

Kvemma kraftverk ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Elva er en sideelv til Lærdalselva. Kraftverket vil få en årlig produksjon på ca 13,4 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 670 husstander

Kraftverket vil utnytte en fallhyde på 540 m. Inntaket vil være på kote 900 og kraftstasjonen vil ligge på kote 360. Vannet vil bli ført i sjak/tunnel fra inntaket og ned til kraftstasjonen. Selve kraftstasjonssbygningen vil bygges i dagen, umiddelbart utenfor tunnelen.

Ved å utforme Kvemma kraftverk som et fjellanlegg unngår man et stort inngrep i et sidebratt terreng noe som må sees på som en stor fordel. Denne løsningen gir også en bedre sikkerhet i bygge og driftsfasen i forhold til mulige ras i det bratte terrenget.

Det er Bergteamet AB som er hovedentreprenør med tunnel og raiseboring, mens Sogn Entreprenør er ansvarlig for inntak og kraftstasjon. Elektromekanisk utstyr er levert av Spetals Verk og Brødrene Dahl har levert vannveisutstyret.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

900 m

Kraftstasjonkote

360,0 m

Fallhøyde

540 m

Produksjon

13,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 838 husstander.