Kvernåi kraftverk

Kraftverket ligger i Gudbrandsdalslågen vassdrag, Lesja kommune i Innlandet.

Teknisk data

Nedbørsfelt

20,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 10 l/s

Inntakskote

891 m

Kraftstasjonkote

525,0 m

Fallhøyde

366 m

Produksjon

7,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 481 husstander.