Kvernhuselva Kraftverk

Kvernhuselva Kraftverk ligger i Gulen kommune i Vestland fylke.

Historie

Grunneiere i Instefjorden inngikk avtale med Småkraft i 2005. NVE gav konsesjon til kraftverket i 2010. I 2020 var detaljplan og nettavtale på plass, og man kunne starte byggingen av Kvernhuselva.

Anlegget er bygget med vegløst inntak like nedstrøms Storlivatnet 393 meter over havet. Inntaket er bygget på fjell, har en lav profil og er pent steinsatt rundt kulpen. Fra inntak går vannveien i borehull ca. 700 meter før det går ca. 150 meter med nedgravd rørgate til kraftverket. Borehull er foret med stålrør i hele sin lengde.
Kraftverket ligger fint til, sammen med 2 kvernhus, med glassfasaden retta mot E39 og bygda.

Teknisk informasjon

Installert effekt er 3,6 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 11 GWh. Dette tilsvarer ca. 550 husstander.

Idriftsatt: Desember 2021

Teknisk data

Nedbørsfelt

4,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

391 m

Kraftstasjonkote

35,0 m

Fallhøyde

356 m

Produksjon

11,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 688 husstander.