Langåsfoss kraftverk

Langåsfoss kraftverk ligger i Levanger kommune som er en del av Trøndelag fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

29,0 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

3,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 200 husstander.