Lauvsnes kraftverk

Kraftverket ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag. Det ble bygget av Namdal Kraftproduksjon, som fusjonerte med Norsk Grønnkraft AS sommeren 2004.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

18 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

14 m

Produksjon

7,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 456 husstander.