Leirelva kraftverk

Småkraft driver to kraftverk i Leirskardalen, Tverråga og Leirelva kraftverk. Disse to kraftverkene produserer tilsammen 23,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca 1200 husstander i året. Det er to separate inntak. Et i Leirelva og et Tverråga. Begge har hver sin rørgate ned til et felles kraftstasjonsbygg.

Inntaket i Leirelva er en typisk gravitasjonsdam, rørgata er lagt med duktile støpejernsrør som er gravd ned i hele sin lengde på ca. 2.150 m. Av dette er det 1.000 m felles grøft med Tverråga. Rørgata går i et sidebratt og rasutsatt område noe som førte til at det under byggeprosessen måtte taes spesielle hensyn både til inngrepsomfang og værforhold.

Det er Fjellbygg AS som har vært entreprenør på bygg og anlegg i Leirskardalen. Vannveisutsyret er levert av Br.Dahl og Spetals Verk AS har levert alt elektromekanisk utstyr.

Teknisk data

Nedbørsfelt

14,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s
Vinter: 0 l/s

Inntakskote

395 m

Kraftstasjonkote

135,0 m

Fallhøyde

260 m

Produksjon

14,4 GWh
Dette tilsvarer strøm til 900 husstander.