Lekum kraftverk

Kraftverket ligger i Eidsberg kommune i Østfold. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft AS fra 1. januar 2006.

Teknisk data

Nedbørsfelt

236,0 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

62 m

Kraftstasjonkote

29,0 m

Fallhøyde

32 m

Produksjon

4,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 294 husstander.