Liaelva kraftverk

Liaelva kraftverk ligger i Sør-Aurdal kommune, Innlandet fylke. Effekt 1,5 MW, turbintype Pelton, antall turbiner 1.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 20 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

703 m

Kraftstasjonkote

440,0 m

Fallhøyde

263 m

Produksjon

4,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 269 husstander.