Under utbygging

Lisjvasselva kraftverk

Lisjvasselva kraftverk bygges i Sørfold kommune, som ligger i Nordland.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 200 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon