Ljøsåa kraftverk

Ideen om et kraftverksprosjekt ble unnfanget i 1999 da Svein og Turid Stave startet seriøse vurderinger om å utnytte fallet i elven Ljøsåa til el-kraftproduksjon.

Historien

Økonomien i landbruk/skogbruk har ikke utviklet seg videre positivt de siste årene, så et vannkraftverk ville også for folket i Øksendalen være et gledelig bidrag til brukets økonomi. De vurderte først å bygge ut i egen regi. Det bratte terrenget og erkjennelsen av at verdiskapning i kraftprosjekter krever en dyktig utbygger, ga konklusjonen om å finne fram til en samarbeidspartner som kunne styre kompleksiteten i et slikt prosjekt. De innledet forhandlinger med flere utbyggingsselskaper og brukte god tid på å bestemme seg. Ut fra en totalvurdering falt valget til slutt på Småkraft AS og det ble inngått samarbeidsavtale i 2004. Avgjørende for grunneier Stave var bl.a. økonomisk soliditet og faglig kompetanse i egne rekker på eiersiden hos Småkraft AS. Ljøsåa småkraftverk er da også blitt et godt eksempel på rask og kostnadseffektiv utbygging.

Prosjektet

Ljøsåa kraftverk utnytter et fall på 374 meter i Ljøsåa som renner ut i Usma i Sunndal kommune. Konsesjon ble gitt i november 2006 og kraftverket stod ferdig september 2008. Selve byggingen ble unnagjort på 15 måneder. Gjennomføringen av prosjektet har vært rask og anlegget er faktisk bygget under budsjett. Kraftverket er ventet å levere en årsproduksjon på i overkant av 7 GWh.

Teknisk informasjon

Turbinen er en 4 strålers Vertikal Pelton. Maksimal slukeevne er 0,65 m³/sek og den driver en generator på 2770 kVA. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaket er etablert som en kulp ved kote 447. Betongdammen er ca 20 meter lang og er bygget ca. 3-4 meter høy for å få isfritt inntak. Rørgaten i støpejern er 600 mm i diameter, 1455 meter lang og er i sin helhet nedgravd. Kraftstasjonsbygget er oppført i tre og glass, og det er valgt hovedløsninger innvendig som minimaliserer bygningsvolum og gir lavere byggekostnader selv med gode materialvalg.

Teknisk data

Nedbørsfelt

5,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 60 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

447 m

Kraftstasjonkote

74,0 m

Fallhøyde

373 m

Produksjon

7,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 438 husstander.