Løkkebø Kraftverk

Løkkebø Kraftverk ligger i Kinn kommune i Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

6,7 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

220 m

Kraftstasjonkote

65,0 m

Fallhøyde

155 m

Produksjon

5,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 313 husstander.