Lundströmmen kraftverk

Lundströmmen er et kraftverk i Delångersån, som ligger i Hudiksvall kommune i Hälsingland

Teknisk data

Byggeår

1995

Middelvannføring

Fallhøyde

Effekt

490 m

Produksjon

2,3 GWh