Under utbygging

Lysåelva kraftverk

Lysåelva kraftverk ligger i Kvæfjord kommune i Troms og Finnmark fylke.

Bygging av inntak og dam

Laster flere videoer

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

8,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 500 husstander.