Mælafoss kraftverk

Mælafoss kraftverk ligger i Stjørdal kommune som er en del av Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

3,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 188 husstander.