Malmelva Kraftverk

Malmelva Kraftverk ligger i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

29,6 km²

Minstevannsføring

Sommer: 140 l/s
Vinter: 90 l/s

Inntakskote

115 m

Kraftstasjonkote

51,0 m

Fallhøyde

64 m

Produksjon

6,2 GWh
Dette tilsvarer strøm til 388 husstander.