Måren kraftverk

Turbintype Pelton, antall turbiner 1. Tilsig 56,6 mill m3. Slukeevne 2,1. Nedslagsfelt 20,9 km2.

Teknisk data

Nedbørsfelt

20,9 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 140 l/s

Inntakskote

296 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

293 m

Produksjon

21,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1313 husstander.