Møllefossen kraftverk

Møllefossen ligger i Østerøy kommune, Vestland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

73,7 km²

Minstevannsføring

Inntakskote

9 m

Kraftstasjonkote

0,0 m

Fallhøyde

9 m

Produksjon

3,5 GWh
Dette tilsvarer strøm til 219 husstander.