Møllen kraftverk

Kraftverket ligger i Vaksdalsvassdraget i Vaksdal kommune i Hordaland. Kraftverket ble bygget av Vaksdal Industrier. Norsk Grønnkraft AS overtok kraftverket fra Cermaq, som eide Vaksdal Industrier inntil desember 2004 og kraftverket ble senere kjøpt opp av Småkraft.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

92 m

Kraftstasjonkote

7,0 m

Fallhøyde

84 m

Produksjon

9,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 563 husstander.