Morkenfoss kraftverk

Kraftverket ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag og ble bygget av Namdal Kraftproduksjon, som fusjonerte med Norsk Grønnkraft AS sommeren 2004.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

111 m

Kraftstasjonkote

50,0 m

Fallhøyde

61 m

Produksjon

11,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 706 husstander.