Nedre Russvik Kraftverk

Nedre Russvik Kraftverk (sammen med Øvre Russvik) ligger i Narvik kommune i Norland fylke.

Teknisk data

Nedbørsfelt

15,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

102 m

Kraftstasjonkote

3,0 m

Fallhøyde

99 m

Produksjon

5,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 313 husstander.