Under utbygging

Nedre Skorilla kraftverk

Nedre Skorilla kraftverk ligger i Orkland kommune i Trøndelag fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

5,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 350 husstander.