Under utbygging

Nedre Skorilla kraftverk

Nedre Skorilla kraftverk ligger i Orkland kommune i Trøndelag fylke. Prosjektets rørgate er på omtrent 640 meter. Inntaket bygges sammen med det eksisterende vanninntaket for fiskeoppdrett, og ved ferdigstilling vil kraftstasjonen ha utløp direkte i sjøen.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

5,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 350 husstander.