Neselva kraftverk

Neselva kraftverk ligger i Gloppen kommune, Vestland fylke

Neselva kraftverk ligger på vestsiden av Breimsvatnet i Gloppen kommune og grenda Kandal i Sogn og Fjordane. Landskapet er preget av mektige fjellsider med topper opp mot 1572 moh. Området omkring er viktige lokale områder for tradisjonelt friluftsliv, som innebærer tur, fiske, jakt og bærplukking. Den nedre delen, hvor utbyggingen er, berører ikke dette. Det eksisterer fisk i vassdraget, men den utnyttende elvestrekningen mellom inntaket og kraftstasjonen er såpass bratt og derfor uten interesse i fiskesammenheng. Landskapet her er skogkledt og delvis preget av jordbruk, veier og kantlinjer. Utbyggingen hadde ubetydelige konsekvenser for natur og landskap her.

Neselva renner relativt bratt ned gjennom utmarken fra Kandalsstølen, og etter hvert innmark like før utløpet i Breimsvatnet. Kraftstasjonen er plassert i nedre del av Neselva og har en grunnflate på 70kvm, med en enkel utforming med mønetak. Arkitektonisk sett har stasjonen blitt tilpasset lokal byggeskikk og glir fint inn i landskapet rundt. Stasjonen er utstyrt med to Francisaggregat på 4 MW til sammen med en slukeevne på 3,8 m/s.

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 110 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

17,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1100 husstander.