Neselva kraftverk

Nedselva kraftverk ligger i Gloppen kommune, Vestland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 110 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

Produksjon

17,6 GWh
Dette tilsvarer strøm til 1100 husstander.