Under utbygging

Nordåna kraftverk

Nordåna kraftverk ligger i Forsan kommune i Rogaland fylke

Teknisk data

Nedbørsfelt

11,2 km²

Minstevannsføring

Sommer: 190 l/s
Vinter: 90 l/s

Inntakskote

453 m

Kraftstasjonkote

351,0 m

Fallhøyde

102 m

Produksjon

5,7 GWh
Dette tilsvarer strøm til 356 husstander.