Nyvikelva kraftverk

Nyvikelva kraftverk ligger i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag, og utnytter et 40,4 km2 stort nedbørsområde i heiene øst for Limingen. Inntaket ligger nedstrøms Gåsvatnet.

Kraftverket har en årlig produksjon på ca 6 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 300 husstander.

Kraftverket var et samarbeidsprosjekt mellom NTE Energi AS og Norsk Grønnkraft AS, senere NGK Utbygging AS. Namsskoganbygg AS sto for bygg, mens Isachsen Entreprenør AS sto for anleggsarbeidene.

Vannveisutstyr ble levert av Br.Dahl AS og Spetals Verk AS leverte det elektromekaniske utstyret til kraftverket.

Kraftverket ble satt i drift den 29. april 2015. Småkraft AS tok over anlegget da det var ferdig bygget.

Teknisk data

Nedbørsfelt

40,4 km²

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s
Vinter: 100 l/s

Inntakskote

537 m

Kraftstasjonkote

454,0 m

Fallhøyde

82 m

Produksjon

6,0 GWh
Dette tilsvarer strøm til 375 husstander.