Oftedal 1 kraftverk

I forbindelse med kraftverksutbygging har grenda, og innbyggerne på Oftedal fått en ny vår. I motsetting til flere grender som avfolkes, har Oftedal vist at ved å samarbeide kan man bygge fremtiden for seg selv og sine etterkommere. Konsesjonseffekt 3000kW.

Historien

Bygda Oftedal har tidligere hatt eget kraftverk i Heieåne fra 1944 til 1972, og grunneierne har siden 50-tallet vært bevisst på at de sitter på en ressurs som kunne utvikles videre. Det var mange partnere og alternativ som ble vurdert, før det i 2003 ble mer konkrete forhandlinger. Dette fikk sin løsning i november 2003 gjennom en kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjons-prosessen og selve utbyggingen.

I september 2005 kom gravemaskinene. Og i desember 2006 var første kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Det nederste kraftverket fulgte etter noen måneder senere.

Teknisk data

Nedbørsfelt

14,0 km²

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s

Inntakskote

449 m

Kraftstasjonkote

185,0 m

Fallhøyde

263 m

Produksjon

13,3 GWh
Dette tilsvarer strøm til 831 husstander.